CRUFTS 2023

PRVNÍ MÍSTO pro Nany (Inanna de la petite Noire) ve třídě juniorů!